Osaaminen

Ovaskainen Consulting Oy

Ovaskainen Consulting Oy on vuonna 2018 aloittanut yhden henkilön yritys, joka keskittyy konsultointihankkeisiin, joissa haetaan digitalisaation mahdollistamia uusia liiketoimintoja ja palveluita sekä kehitetään uusia vastuullisia ja kustannustehokkaita työ- ja toimintatapoja.

Ovaskainen Consulting Oy on osallistunut seuraavanlaisiin asiakashankkeisiin:

  • Kaupanalan ja asumisen uusien digitaalisten palveluiden ja toimintamallien tunnistaminen
  • Tiedolla johtamisen nyky- ja tavoitetilojen sekä ylätason etenemissuunnitelman määrittely osana kolmen kunnan yhteishanketta
  • ICT-palveluita tarjoavien yritysten liiketoimintahyötyihin perustuvan asiakasviestinnän ja -suhteen syventäminen ja kehittäminen
  • Yrityksen kumppanimallin kehittäminen varmistamaan yrityksen ja kumppaneiden asiakaslupauksen ja liikevaihdon kasvattaminen
  • Tulevaisuuden trendien ja ilmiöiden kartoitus osana asiakasyrityksen strategiatyötä

Ovaskainen Consulting Oy toimii mielellään yhdessä osaavien kumppanien kanssa vastuullisessa tai asiantuntijaroolissa.


Osaaminen

Digitalisaation hyödyt

Uusia palveluita vai toimintamalleja? – DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMISEN HAASTEET Digitalisaatio nähdään suurena lupauksena. Yritykset pohtivat, mitä digitalisaatio tarkoittaa heidän liiketoimintansa kannalta ja mistä suurimmat hyödyt saadaan. Onko digitalisaatio jotain, mitä on…

Tulevaisuus ja mahdollisuudet

Yritysten tulevaisuushaasteet Yritysten ja organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa tekeminen kohdistuu nykyhetken tavoitteiden saavuttamiseen. Aikaa tulevaisuuden ilmiöiden seuraamiselle ei jää. Ilmiöiden ja trendien käsitteet ymmärretään monella tavalla ja yhteistä ymmärrystä ei ole….

Työnteon muutoksen kartoitus

Työnteon muutoksen haasteet Yrityksen tai organisaation toiminataympäristön muutokset, kuten pandemiat, voivat yllättää. Näillä muutosvoimilla on vaikutusta organisaatioiden ja niiden työntekijöiden arkeen. Samalla ne vauhdittavat työnteon muutosta. Digitalisaatiota on osattu pakon…

Myynnin asiakasymmärtämyksen kehittäminen

Palvelu- ja ratkaisutoimittajan myynnin haasteet Yritykset eivät aina tunnista ICT- ja muita toimittajia liiketoimintansa kehityskumppaneina. Usein toimittajien palvelut ja ratkaisut koetaan samanarvoisina ja toimittajat eivät erottaudu toisistaan. Hinta, ei näkemyksellisyys,…