Osaaminen

Ovaskainen Consulting Oy

Ovaskainen Consulting Oy on vuonna 2018 aloittanut yhden henkilön yritys, joka keskittyy konsultointihankkeisiin, joissa haetaan digitalisaation mahdollistamia uusia liiketoimintoja ja palveluita sekä kehitetään uusia vastuullisia ja kustannustehokkaita työ- ja toimintatapoja.

Ovaskainen Consulting Oy:n nykyisissä konsultointihankkeissa on tunnistettu mm. kaupanalan ja asumisen uusia digitaalisia palveluita ja toimintamalleja. ICT-palveluita tarjoavien yritysten asiakasviestinnän ja asiakassuhteen syventämistä on kehitetty. Tulevaisuuden ennakointia ja mahdollisuuksien hyödyntämistä on tehty yhdessä M3 Activate Oy:n kanssa eri toimialoilla.

Ovaskainen Consulting Oy toimii mielellään yhdessä osaavien kumppanien kanssa vastuullisessa tai asiantuntijaroolissa.


Osaaminen

Digitalisaation hyötyjen tunnistaminen

Uusia palveluita vai toimintamalleja? – DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMISEN HAASTEET Digitalisaatio nähdään suurena lupauksena. Yritykset pohtivat, mitä digitalisaatio tarkoittaa heidän liiketoimintansa kannalta ja mistä suurimmat hyödyt saadaan. Onko digitalisaatio jotain, mitä on…

Tulevaisuuden ennakointi – muutoksesta voimaa

Yritysten tulevaisuushaasteet Yritysten päivittäisessä liiketoiminnassa tekeminen kohdistuu nykyhetken tavoitteiden saavuttamiseen. Aikaa tulevaisuuden ilmiöiden seuraamiselle ei jää. Ilmiöiden ja trendien käsitteet ymmärretään monella tavalla ja yhteistä ymmärrystä ei ole. Strategisen suunnittelun…

Työnteon muutoksen kartoitus

Työnteon muutoksen haasteet Työnteon käytännöt muuttuvat. Digitalisaatio nopeuttaa muutosta. Kokeneiden työntekijöiden osaamista jaetaan uusilla tavoilla. Nuoret työntekijät ovat tottuneempia uusiin työnteon muotoihin. Osa työntekijöistä vierastaa muutosta. Työtä tehdään enemmän aika-…