Tulevaisuuden ennakointi – muutoksesta voimaa

Yritysten tulevaisuushaasteet

Yritysten päivittäisessä liiketoiminnassa tekeminen kohdistuu nykyhetken tavoitteiden saavuttamiseen. Aikaa tulevaisuuden ilmiöiden seuraamiselle ei jää. Ilmiöiden ja trendien käsitteet ymmärretään monella tavalla ja yhteistä ymmärrystä ei ole. Strategisen suunnittelun onnistumisen edellytyksenä on, että yrityksen johto, hallitus ja omistajat jakavat yhteisen ymmärryksen tulevaisuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä.

ratkaisu: Tulevaisuuden ennakointi

Ovaskainen Consulting Oy:n kumppani M3 Activate Oy:n on luonut Tulevaisuuden ennakointi –työpajakonseptin (linkki), jossa tekemisen keskiössä on yhden päivän tulevaisuustyöpaja. Sitä valmistellaan haastatteluin. Työpajassa hyödynnetään asiakasyrityksen toimintaympäristön mukaan päivitettyä tulevaisuuskarttaa (Futures Platform, linkki), jossa ilmiöitä on tarkemmin kuvattu. Työpajan jälkeen tunnistetut toimenpiteet ja palveluaihiot tarkennetaan loppuraporttia varten.

tulevaisuuden ennakoinnin Asiakashyödyt

Tulevaisuuden ennakointi -kokonaisuus tuottaa seuraavat lopputulokset:

  • Kokonaiskuva ja yrityskohtainen kartta yrityksen toimintaympäristön muutoksista, tulevaisuuskartta
  • Yrityksen kannalta keskeiset muutosilmiöt sekä niistä nousevat mahdollisuudet ja uhat
  • Konkreettinen etenemissuunnitelma ja valmiit konseptiaihiot toimintaympäristön muutoksen hyödyntämiseen

Tulevaisuuden ennakoinnin lopputuloksia hyödynnetään esim. strategiatyön syötteinä tai yrityksen hallituksen ja johtoryhmän yhteisen tulevaisuusnäkemyksen muodostamisessa.

Miksi Ovaskainen Consulting Oy ja M3 Activate Oy?

M3 Activate Oy ja Ovaskainen Consulting Oy ovat tehneet useita Tulevaisuuden ennakointi -kokonaisuuksia eri toimialoille, kuten kauppa, matkailu ja asiantuntijapalvelut.

Kehitysaihioiden alustava palvelumuotoilu mahdollistaa ideoiden sujuvan jatkokehittämisen (tarkempi palvelumuotoilu), kokeilun ja arvioittamisen yrityksen asiakkailla ja työntekijöillä. Tulevaisuuden ennakoinnin tulokset eivät jää arkistoon, vaan niitä hyödynnetään arjessa välittömästi.

Olemme saaneet myönteistä palautetta aktivoivasta ja sitouttavasta työskentelymallistamme.

Toteutettuja Asiakashankkeita

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän yhteinen tulevaisuusnäkemys

Kaupanalan yrityksen toimitusjohtaja koki, että hallitus ja yrityksen johtoryhmä tarvitsevat yhteisen näkemyksen tulevaisuuden ilmiöihin ja trendeihin sekä suunnitelman, kuinka niihin tulisi varautua.

Tulevaisuuden ennakointi -työpajaan osallistuivat toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäksi yhtiön hallitus. Tuloksena syntyi yhteinen näkemys yrityksen toimintaympäristöön vaikuttavista trendeistä ja ilmiöistä sekä etenemissuunnitelma kehitysaihioineen. Ensimmäiset tulevaisuuden palveluaihiot ovat jo asiakkaiden ja henkilökunnan arvioitavina.

Tulevaisuuden ennakointi strategiatyöskentelyä tukemassa

Rakennusyhtiö haki omaan strategiatyöhönsä syötettä ja näkemystä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja riskeistä. Yrityksen yhteisen tulevaisuusnäkemyksen rakentamiseen osallistuivat kaikki yrityksen avainhenkilöt.